17 de maig de 2019

SUMES I RESTES
VOLEU REPASSAR LES SUMES I LES RESTES SENSE PORTAR I LES SUMES PORTANT?
DONCS A CONTINUACIÓ TENIU MOLTES ACTIVITATS PER ANAR PRACTICANT AMB L’AJUDA DELS VOSTRES PARES.
 

SUMESRESTES

RESTES (nivell 2)

 
SUMES I RESTES